film work

12489494604_7509ea214e_o
Hasselblad 500CM
Mamiya 645
Mamiya 645
stacikennelly_noon
Hasselblad 500CM
tulip
Hasselblad 500CM
fallenover
Mamiya 645
sandout
Mamiya 645
5on5-5
Hasselblad 500CM
5on5-3
Hasselblad 500CM
Nick's-3
Hasselblad 500CM
boats
Mamiya 645
stacikennelly5pm
Mamiya 645
leaves
Mamiya 645
light
Hasselblad 500CM
couples
Mamiya 645
bray
Mamiya 645
camera
Mamiya 645
coffee
Mamiya 645
studmuffin
Mamiya 645
14592532423_08f56104e5_o
Hasselblad 500CM
14379340380_1e60eca0a0_o
Hasselblad 500CM
lewisedit-13
Canon AE-1
reaching out
Canon AE-1
reaching out-3
Canon AE-1
lewisedit-6
Canon AE-1
vfutah-2
Hasselblad 500CM
vfutah
Hasselblad 500CM
9am
Hasselblad 500CM
kylebwclean-7
Mamiya 645
kylebwclean-8
Mamiya 645
kylebwclean-6
Mamiya 645
sunshine
Hasselblad 500CM
empty
Hasselblad 500CM
dani
Hasselblad 500CM
sip
Hasselblad 500CM
hasselbladf400
Hasselblad 500CM
lake
Yashica LM
Hasselbladfuji400
Hasselblad 500CM
Hasselblad500CMFuji400H
Hasselblad 500CM
purpleflowers
Mamiya 645
ESS1-13-10
Mamiya 645
Rolleicord V | Agfachrome RSX II 50, expired
Rolleicord V | Schneider-Kreuznach Xenar 1:3.5 75mm | Fuji Pro 400
Rolleicord V | Schneider-Kreuznach Xenar 1:3.5 75mm | Fuji Pro 400
Rolleicord V | Schneider-Kreuznach Xenar 1:3.5 75mm | Fuji Pro 400